22. aug, 2017

RS-nummer

Lovis har fått sitt RS-nummer. Jag valde att stambokföra henne trots att hon bara fick 38 p vid avelsvärderingen.

28/8 Rättelse: Tydligen så stambokförs inte pållarna idag, utan att få ett RS-nummer räknas som en merit. Ja, jag hänger inte med i svängarna haha.