Här har Siri gått tre korta övningsspår hos en spårdomare.